Fizahantany-Alaotra : azo aleha moto izao Antanandava–Sahatavy

Efa mipetraka ny fandaharam-potoana. “Nifanao fotoana hiaraka handeha squad sy moto hiala avy ao Antanandava, hamakivaky ny alan’i Zahamena ary hipaka any Sahatavy (Atsinanana), izahay sy ny solombavambahoakan’Ambatondrazaka, Amparafaravola ary Andilamena, ny 12 oktobra izao”, hoy ny loholona Ranenony Andrianirina, antsoin’ny maro  hoe ”Senatera Day”. Izy no angady nananana sy vy nahitana ny fanokafana ny lalana tamin’ny alalan’ny angadin’ny fokonolona niara-miasa tamin’ity loholona ity.

Toerana mitahiry ny anganon-dRasoavintsy sy ireo karazana zavaboahary maro ao anatin’ny  alan’i Zahamena. Faly ny mponina fa efa mivezivezy any ny zandary ary misokatra izao ny toeram-pitsaboana ao Manambato, nikatona nandritra ny 10 taona.

Telo metatra  ny sakan’ny ampahan-dàlana 70km ; roa metatra kosa amin’ny sisa. Efa  nisy vazaha mpizahatany nandeha moto tafaverina indray andro ary lehilahy nandroaka kisoa avy any Sahatavy, namidy tao Imerimandroso”, hoy ny fanamarihan’ny senatera. Hitsena ireto olom-boafidin’Alaotra-Mangoro ireo, ny depioten’i Vavatenina.

Hifandinika amin’ireo mpandraharaha amin’ny sehatry ny fizahantany izahay hametrahana lalam-pizahantany Antananarivo-Anjozorobe-Manodidina ny farihin’Alaotra-Zahamena-Vavatenina- Mahavelona-Toamasina-Andasibe-Antananarivo”, hoy hatrany ny senatera Day.

Source : Taratra ny 10/10/2017/Rarivo