Fiarahabana tratry ny taona 2018…

Amin’izao fahatongavan’ny taona vaovao 2018 izao, dia faly niarahaba an’Andriamatoa Ministry ny Fizahantany, Roland RATSIRAKA, androany faha 9 janoary 2018, ireo mpiara-miasa akaiky aminy eo anivon’ny ministera izay tantanany. Nirary soa ho an’ny Tenany sy ny ankohonany izy ireo, indrindra moa amin’ny andraikitra maro izay sahaniny.  Tsy vitany fiarahabana fotsiny koa anefa fa mbola nanolotra  solom-body akoho ho an’Andriamatoa Roland RATSIRAKA ireo mpiara miasa akaiky aminy.

Faly ny tenany, nisaotra sy nirary soa ho an’ireo mpiara miasa aminy. Ary tamin’ny lahateny nataon’Andriamatoa Ministra moa dia :  » hitohy hatrany anie  ny ezaka efa natomboka hatramin’izay mba hampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara ary hihamafimafy kokoa izany amin’ity taona ity ». 

 

Source: MinTour